Châu Mỹ | Viet Jet Tours
Chọn ngôn ngữ :
Châu Mỹ

DU LỊCH ĐÔNG CANADA (THÁNG 5 - 11)

Toronto-Overview-Cityscape-xlarge Giá tour: 57.900.000 vnđ
Mã tour: VJCAN4N3D
Độ dài tour: 4 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

DU LỊCH ĐÔNG TÂY CANADA (THÁNG 5 - 11)

niagara-horne Giá tour: 69.990.000 vnđ
Mã tour: VJCAN8N7D
Độ dài tour: 8 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

DU LỊCH ĐÔNG CANADA (THÁNG 5 - 11)

Toronto-Overview-Cityscape-xlargeGiá tour: 57.900.000 vnđ
Mã tour: VJCAN4N3D
Độ dài tour: 4 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

DU LỊCH ĐÔNG TÂY CANADA (THÁNG 5 - 11)

niagara-horneGiá tour: 69.990.000 vnđ
Mã tour: VJCAN8N7D
Độ dài tour: 8 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour