Tour Miền Nam | Viet Jet Tours
Chọn ngôn ngữ :
Tour Miền Nam

VŨNG TÀU – LONG HẢI – PHƯỚC HẢI – BÀ RỊA (T.7 HÀNG TUẦN)

vung-tau-34534534534 Giá tour: 1.544.000 vnđ
Mã tour: VJMN-CT15
Độ dài tour: 2 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

CÔN ĐẢO - DI TÍCH LỊCH SỬ (KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY)

con-dao-54355 Giá tour: 3.200.000 vnđ
Mã tour: VJMN-CT13
Độ dài tour: 3 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

BIỂN XANH PHÚ QUỐC (T.3, T.5, T.7 HÀNG TUẦN)

phu-quoc-2453454 Giá tour: 2.600.000 vnđ
Mã tour: VJMN-CT12
Độ dài tour: 3 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

TIỀN GIANG - KIÊN GIANG - CÀ MAU - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ (T.3, T.7 HÀNG TUẦN)

mien-tay-54646 Giá tour: 3.280.000 vnđ
Mã tour: VJMN-CT11
Độ dài tour: 4 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

VŨNG TÀU – LONG HẢI – PHƯỚC HẢI – BÀ RỊA (T.7 HÀNG TUẦN)

vung-tau-34534534534Giá tour: 1.544.000 vnđ
Mã tour: VJMN-CT15
Độ dài tour: 2 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

CÔN ĐẢO - DI TÍCH LỊCH SỬ (KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY)

con-dao-54355Giá tour: 3.200.000 vnđ
Mã tour: VJMN-CT13
Độ dài tour: 3 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

BIỂN XANH PHÚ QUỐC (T.3, T.5, T.7 HÀNG TUẦN)

phu-quoc-2453454Giá tour: 2.600.000 vnđ
Mã tour: VJMN-CT12
Độ dài tour: 3 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour

TIỀN GIANG - KIÊN GIANG - CÀ MAU - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ (T.3, T.7 HÀNG TUẦN)

mien-tay-54646Giá tour: 3.280.000 vnđ
Mã tour: VJMN-CT11
Độ dài tour: 4 ngày
Khởi hành:
Khách sạn:
Chi tiết   Đặt tour