Chọn ngôn ngữ :

BẮC TRUNG MỸ

CHÂU ÂU

AUSTRALIA

HOA KỲ

HÀN QUỐC

Plan Du Lịch USA

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MICE 2015 (Bấm vào chương trình bên dưới để xem chi tiết):

1. Triển Lãm Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ và Tiêu Dùng - NY NOW 2015 

Nơi tổ chức NEW YORK     + Kết hợp tham quan Đông Tây Hoa Kỳ 

2. Triển Lãm Nông Nghiệp Thế Giới – WORLD AGRI EXPO 2015            

Nơi tổ chức TULARE             + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ 

3. Triển Lãm Bao Bì Công Nghiệp Nhựa – PLASTEC WEST SHOW 2015                      

Nơi tổ chức  ANAHEIM          + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  + Mexico 

4. Triển Lãm Thương Mại Hàng Tiêu Dùng – ASDLV EXPO 2015              

- Nơi tổ chức LAS VEGAS      + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  + Mexico 

5. Triển Lãm Thực Phẩm Chức Năng – NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2015  

Nơi tổ chức ANAHEIM     + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  

6. Triển Lãm Công Nghiệp Nhà Hàng Dịch Vụ  Ăn Uống – INT’L RESTAURANT & FOOD SERVICE 

Nơi tổ chức NEW YORK    + Kết hợp tham quan Đông Tây  Hoa Kỳ   

7. Triển Lãm Ngành Thủy Hải Sản Quốc Tế –  INT’L BOSTON SEAFOOD SHOW 

Nơi tổ chức BOSTON   + Kết hợp tham quan Bờ Đông Hoa Kỳ  

8 - Triển Lãm Truyền Thông Điện Tử Quốc Tế – The NABSHOW 2015      

Nơi tổ chức LAS VEGAS         + Kết hợp tham quan Đông Tây Hoa Kỳ 

9 - Triển Lãm Thương Mại Nội Ngoại Thất Xây Dựng – INTEX EXPO 2015              

- Nơi tổ chức  NEW YORK + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  

10 Triển Lãm Nội Thất Thế Giới  - INT’L CONTEMPORARY FURNITURE FAIR

Nơi tổ chức NEW YORK  + Kết hợp tham quan Đông Tây  Hoa Kỳ  

11 Triển Lãm Chuyển Nhượng Thương Quyền – INT’L FRANCHISE EXPO 2015   

Nơi tổ chức  NEW YORK  + Kết hợp tham quan Bờ Đông Hoa Kỳ  

12 Triển Lãm Thương Mại Hàng Tiêu Dùng  - ASDLV EXPO 2015    

Nơi tổ chức LAS VEGAS  + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  + Mexico 

 

Bookmark and Share