Chọn ngôn ngữ :
Plan Du Lịch USA

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MICE 2015 (Bấm vào chương trình bên dưới để xem chi tiết):

1. Triển Lãm Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ và Tiêu Dùng - NY NOW 2015 

Nơi tổ chức NEW YORK     + Kết hợp tham quan Đông Tây Hoa Kỳ 

2. Triển Lãm Nông Nghiệp Thế Giới – WORLD AGRI EXPO 2015            

Nơi tổ chức TULARE             + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ 

3. Triển Lãm Bao Bì Công Nghiệp Nhựa – PLASTEC WEST SHOW 2015                      

Nơi tổ chức  ANAHEIM          + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  + Mexico 

4. Triển Lãm Thương Mại Hàng Tiêu Dùng – ASDLV EXPO 2015              

- Nơi tổ chức LAS VEGAS      + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  + Mexico 

5. Triển Lãm Thực Phẩm Chức Năng – NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2015  

Nơi tổ chức ANAHEIM     + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  

6. Triển Lãm Công Nghiệp Nhà Hàng Dịch Vụ  Ăn Uống – INT’L RESTAURANT & FOOD SERVICE 

Nơi tổ chức NEW YORK    + Kết hợp tham quan Đông Tây  Hoa Kỳ   

7. Triển Lãm Ngành Thủy Hải Sản Quốc Tế –  INT’L BOSTON SEAFOOD SHOW 

Nơi tổ chức BOSTON   + Kết hợp tham quan Bờ Đông Hoa Kỳ  

8 - Triển Lãm Truyền Thông Điện Tử Quốc Tế – The NABSHOW 2015      

Nơi tổ chức LAS VEGAS         + Kết hợp tham quan Đông Tây Hoa Kỳ 

9 - Triển Lãm Thương Mại Nội Ngoại Thất Xây Dựng – INTEX EXPO 2015              

- Nơi tổ chức  NEW YORK + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  

10 Triển Lãm Nội Thất Thế Giới  - INT’L CONTEMPORARY FURNITURE FAIR

Nơi tổ chức NEW YORK  + Kết hợp tham quan Đông Tây  Hoa Kỳ  

11 Triển Lãm Chuyển Nhượng Thương Quyền – INT’L FRANCHISE EXPO 2015   

Nơi tổ chức  NEW YORK  + Kết hợp tham quan Bờ Đông Hoa Kỳ  

12 Triển Lãm Thương Mại Hàng Tiêu Dùng  - ASDLV EXPO 2015    

Nơi tổ chức LAS VEGAS  + Kết hợp tham quan Bờ Tây Hoa Kỳ  + Mexico 

 

Bookmark and Share